MEER VOLDOENING, VEERKRACHT EN VERTROUWEN IN JE LEVEN​

Door met mij aan de slag te gaan in het Coachtraject “Anders Omgaan Met MS”

Want je hebt geen keuze in wat je overkomt, wel in hoe je ermee omgaat!

Herken je dit??

Je hebt de diagnose MS en wilt graag een zo actief mogelijk leven (blijven) lijden, maar loopt daarbij regelmatig tegen je eigen grenzen aan.

(Extreme) vermoeidheid ligt immers altijd op de loer en dwingt je tot het maken van keuzes. Je vindt ‘t nog regelmatig lastig om je dag/week-activiteiten goed te verdelen, rekening houdend met je beperkte energie

Je worstelt met het omgaan met je diagnose (acceptatie) en de gevolgen daarvan op je dagelijks leven.

De vele verliezen, zaken waar je afscheid van hebt moeten nemen, doen je veel verdriet. Je verlangt nog regelmatig terug naar je oude leven met een gezond lijf

Je krijgt niet altijd de gewenste steun en begrip van de mensen om je heen.

‘Goed bedoelde’ adviezen, misplaatste opmerkingen en het gevoel je te moeten verdedigen, ervaar je als pijnlijk en maken je boos en verdrietig. Je vindt het lastig om hier passend en effectief op te reageren en om over je behoeften te communiceren. Voor jezelf opkomen en je grenzen aangeven vind je moeilijk

Je moet/vraagt (te)veel van jezelf.

Je vergelijkt jezelf nog regelmatig met gezonde mensen die natuurlijk veel meer kunnen dan jij. Soms zitten negatieve of belemmerende gedachten over jezelf je flink in de weg. Je voelt je bijvoorbeeld van weinig toegevoegde waarde. Om hulp vragen staat voor jou misschien wel gelijk aan egoïstisch zijn i.p.v. aan goed voor jezelf zorgen

Je piekert regelmatig over je situatie en de toekomst:

Hoe zal mijn ziekte zich gaan ontwikkelen? Waar heb ik zelf invloed op? Zal ik wel die actieve moeder voor mijn kind(eren) kunnen zijn? Of die leuke partner of vriendin? Kan ik nog wel blijven werken? Hoe kan ik een zo vervullend mogelijk leven blijven lijden? Hoe kan ik beter voor mezelf leren zorgen? Gevoelens van angst en onzekerheid, schuld en schaamte, boosheid, neerslachtigheid en verdriet zijn jou niet vreemd. Je hebt behoefte aan houvast; misschien wel een plan voor de toekomst.

Hoe zou het voor jou voelen als ...

Je een groter gevoel van grip ervaart op je leven met MS? Als je meer grip hebt op je eigen gedachten en gevoelens in relatie met jouw ziekte?

Hoe zou het voelen als je mentaal sterk en veerkrachtig in je schoenen staat en de uitdagingen waar je door je ziekte voor gesteld wordt, beter aankunt?

Hoe zou het voelen als jij jezelf nóg beter kent; je noden en behoeftes, je waarden, je kwaliteiten en je beperkingen kent, zodat je krachtige keuzes kunt maken voor je toekomst?

Hoe zou het voor jou voelen om meer rust te ervaren in en met jezelf; om volledig oké te zijn met jezelf ondanks én misschien wel dankzij je ziekte?

Dan is dat precies waar ik jou mee kan helpen met mijn “Anders Omgaan Met MS” Coachtraject!

In dit coachtraject maak ik je bewust van de kracht van je eigen mindset – je gedachtes, je gevoelens en je gedrag – en hoe jouw mindset je kijk op jezelf, op anderen en op je leven met MS altijd beïnvloedt.

Vervolgens onderzoeken we wat je op het gebied van je mindset zelf positief kunt beïnvloeden. Hierdoor zul je mentaal sterker, zelfbewuster en veerkrachtiger in het leven komen te staan. Je kunt én durft keuzes te maken op basis van wat goed is voor JOU!

Het traject is óók een reis naar beter voor jezelf zorgen, naar een groter gevoel van eigen regie en van jezelf kunnen houden zoals jij NU bent. Je ervaart meer rust in jezelf en meer balans in je energie.

Kortom, dit traject is echt een groot cadeau aan jezelf; je ervaart hiermee een groter gevoel van grip op je leven met MS.

Wat ik onder 'mindset' versta ...

Mindset is een veel gebruikte term, ook onder coaches. 

Mindset betekent voor mij: ‘hoe jij over jezelf denkt’. Oftewel: hoe jij jezelf ziet, wat jij gelooft over jezelf in relatie tot anderen, en hoe jij vervolgens reageert.

Voor mij gaat mindset echter niet alleen over gedachtes, geloof of overtuigingen (oftewel datgene wat er in je ‘mind’ gebeurt), maar óók over je gevoelens en je gedrag. Jouw gedachtes, gevoelens en gedrag vormen namelijk één geheel in de manier waarop jij het leven tegemoet treedt en hoe jij omgaat met wat er op jouw levenspad komt.

Je mindset is ook te beïnvloeden. Je kunt, door je in de eerste plaats bewust te worden van je eigen gedachten, gevoelens en gedrag, nieuwe krachtige keuzes (leren) maken in een voor jou meer wenselijke richting.

We hebben grote stappen gezet

“Francien heeft als ervaringsdeskundige veel extra te brengen als coach. 

Dit traject heeft mij inzicht gegeven in wie ik ben en wat voor mij belangrijk is. Dankzij de kundige stappen die Francien intuïtief zet, heb ik een goed beeld bij wat ik in de toekomst zou kunnen bereiken. Dit traject en de stappen die ik heb gezet is een cadeautje voor me geweest.” 

Het fijne aan werken met Francien is de duidelijke structuur, de ruimte om wederzijds grenzen aan te geven, de grote stappen die we hebben gezet. En het intuïtief aanvoelen van Francien welke invulling de sessies krijgen.

Een aanrader! “

Marlous

Wat leveren onze gesprekken jou op?

En hoe ziet dat er dan in de praktijk uit?

In dit coachtraject gaan we 1 op 1 aan de slag met jouw hulpvraag (of vragen)

We beginnen altijd met een gratis intakegesprek (telefonisch of online)

Na het intakegesprek maak ik een inschatting van het aantal coachgesprekken dat we nodig hebben voor de beantwoording van jouw hulpvraag en/of verdere uitdieping van onderliggende thema’s.

Zo weet je van tevoren waar je aan toe bent qua tijdsinvestering en kosten. Globaal kun je denken aan 5 tot 10 gesprekken.

NB: We houden ons in de coachgesprekken uitsluitend bezig met jouw mindset (denken, voelen, handelen), jouw mentale welbevinden. We houden ons niet bezig met jouw fysieke gezondheid, jouw (onzichtbare) fysieke klachten.

coachpraktijk_veerkracht_byliekevroomen-21

Prijs

Aanvullende opties zijn:

Kijk voor jezelf wat bij jou past

“De manier waarop Francien mij vragen stelt en mij anders naar dingen leert kijken vind ik zelf heel prettig, je wordt eigenlijk ‘getriggerd” om op een andere manier naar dingen te gaan kijken en zo leer je dat het ook anders kan, maar tegelijk krijg je ook diverse handvaten aangeboden hoe je dit zou kunnen doen/aanpakken. De diverse handvaten geven mij de kans om zelf te gaan ontdekken welk handvat het beste bij mij past. Francien geeft ook duidelijk aan: dit zijn dingen die voor mij werken en kijk voor jezelf wat het beste bij jou past.”

Wendy

Heb je nog vragen?

Hieronder vind je de FAQ. Je kunt altijd vrijblijvend een intakegesprek met mij inplannen als je vragen nog niet beantwoord zijn. 

Omdat het bewust en kritisch aanschouwen van je gedachten, gevoelens en gedrag (= mindset) in mijn ogen aan de basis ligt van iedere verandering! Als coach ga ik er bovendien vanuit dat je graag iets in je leven wilt veranderen/verbeteren als je met mij aan de slag gaat. Waarschijnlijk ervaar je momenteel iets dat je niet bevalt of niet fijn vindt m.b.t. je leven met MS. Dan kan een mindset coach je goed helpen bij dat stukje bewustwording én verandering.

Helaas meestal niet. Het is echter altijd goed om te onderzoeken of (life-)coaching eventueel vergoed wordt vanuit je aanvullende verzekering. Ook is het mogelijk om eventueel via je werkgever (een deel van) de kosten van een coachtraject vergoed te krijgen.

Eerlijk gezegd was ik daar zelf in eerste instantie sceptisch over. Toen ik mijn coachpraktijk opende ging ik eigenlijk enkel uit van live gesprekken. En eerlijk is eerlijk, om iemand fysiek te zien heeft zeker een meerwaarde. Door Corona was ik echter genoodzaakt om  coachgesprekken online te voeren. En ik heb ervaren dat dit ook prima werkt! Uiteraard zijn er beperkingen; ik kan bv. geen fysieke oefeningen in de ruimte doen, maar het bood ook mogelijkheden: cliënten hoeven bv. niet meer naar mij toe te reizen (energievoordeel) én ik kan online cliënten uit heel NL helpen!

Dat ik je begrijp; in wat je denkt, wat je voelt, in wat je meemaakt. Ik heb aan één woord genoeg. Ik heb die typische ervaringskennis die een professional zonder MS niet heeft. Cliënten geven mij terug dat dit voor hen van grote meerwaarde is.

Jazeker! Want de gesprekken gaan over zoveel méér thema’s dan alleen acceptatie. Het gaat over mentaal kunnen omgaan met je ziekte in de meest brede zin van het woord. Acceptatie, als je het zo al wilt noemen, is slechts één onderdeel van omgaan met je ziekte.

Van mij hoef jij je ziekte ook helemaal niet te accepteren als jij dat niet wilt! Zeker als het woordje ‘acceptatie’ alleen al veel weerstand bij je oproept. Maar wat jij vast wel wilt is rust ervaren, stoppen met vechten, volledig oké zijn met jezelf. Dan werken we daar aan.

Zeker. Het coachtraject is op maat. We bespreken samen wat voor jou haalbaar is. En we nemen dan sowieso het thema ‘energiemanagement’ eens goed onder de loep, want wellicht valt er daarbij nog winst te behalen!

Je mag erop vertrouwen dat ik als coach over voldoende ‘skills’ beschik om daarmee om te gaan. Er zijn veel manieren om tot ‘communicatie’ te komen. Zolang je de wens en de wil maar hebt om iets te veranderen/verbeteren in jouw leven, vinden we samen vast wel een weg om dat te bereiken!

Soms ervaar je wel al zoiets als een probleem door ‘n situatie, of een vervelend gevoel, of heb je last van zo’n zeurend stemmetje in je hoofd. In ieder geval is er voor jou een signaal geweest waardoor je op zoek bent gegaan naar hulp of een oplossing. Dat is al voldoende! In het intakegesprek is het één van mijn doelen om samen met jou je hulpvraag (of vragen) helder te krijgen, waarmee we vervolgens aan de slag zullen gaan.

Eigenlijk is ieder moment goed, zolang je maar ervaart dat je iets aan je huidige situatie op mentaal vlak wilt veranderen of verbeteren. Ik werk zowel met cliënten die recent hun diagnose hebben gekregen, als ook met cliënten die al langer hun diagnose hebben en nu ergens in vastlopen. De hulpvraag kan dan anders zijn, maar op hoofdlijnen komen toch vaak dezelfde thema’s aan bod in het traject.

Dat is moeilijk te zeggen. Iedere hulpvraag is anders, ieder traject verloopt anders, ieders vermogen tot veranderen is anders, zelfs ieders verwachtingen zijn anders! Toch durf ik te stellen dat er met een aantal gesprekken al best wel wat kan veranderd zijn in jouw mindset.

Nee, ik ben geen arts of medisch specialist. Ik kan jou enkel helpen bij het verkrijgen van een betere energiebalans, waardoor je mogelijk minder vermoeidheidsklachten ervaart. En aanvullend: als ik van mening ben dat ik om wat voor een reden dan ook niet de juiste persoon ben om jou te helpen, dan zal ik jou dat meteen laten weten en je eventueel doorverwijzen naar een andere behandelaar. Als coach houd ik mij hiermee aan de Ethische Gedragscode van de Beroepsvereniging voor Coaches (NOBCO).

Waarschijnlijk heel snel. Ik heb momenteel ruimte in mijn agenda voor nieuwe cliënten!